Gold Sponsor Session -Day1-
G-1
Yutaka Nasu

Yutaka Nasu
Yutaka Nasu, Keio University, Japan
G-2Hidetsugu Sugiyama

Hidetsugu Sugiyama
Hidetsugu Sugiyama, Red Hat K.K(Japan), JapanGold Sponsor Session -Day2-G-3Chang Kyu Kim Chang Kyu Kim
Chang Kyu Kim, UBiqube, Japan


G-4
Aki Fukuda Aki Fukuda
Aki Fukuda, NTT, JapanHirofumi Yamaji
Chair: Hirofumi Yamaji, TOYO Corporation, Japan